צור משתמש

הרשמה לאתר ושימוש בפורום כרוכים בקבלת אישור ממנהלי האתר.יש למלא את הפרטים לעיל על מנת לשלוח בקשה למנהלים.

תקנון הפורום

במסגרת האתר הוקם  פורום התייעצות ושיתוף מידע שמטרתו ליצור דיון פתוח בין אנשי מקצוע המייצגים מבקשי מקלט. מסיבה זו החברות בפורום מוגבלת ומותנית ברישום ומענה על מספר שאלות מזהות.

 1. התכנית לזכויות פליטים שומרת על זכותה לסרב לבקשת חברות בפורום או להפסיקה וזאת על-מנת לשמר את אופיו של הפורום כזירה להתייעצות בין אנשים שמייצגים מבקשי מקלט למול הרשויות.
 2. פרטי הזיהוי של משתמשי הפורום, כפי שהוזנו ע"י המשתמש/ת בעת הרישום לפורום, יהיו חשופים ונגישים ליתר משתמשי הפורום, ולא תהיה למשתמשי הפורום כל טענה נגד התכנית לזכויות פליטים בעניין זה. מטרתם של הנגשת פרטי זיהוי המשתמש/ת ליתר משתמשי הפורום היא לעודד שיתוף מידע בין המשתמשים.
 3. תקופת החברות מוגבלת לשנה ולאחריה יוכלו המעוניינים לבקש מחדש להיות חברים בפורום.
 4. החברות אינה כרוכה בתשלום.
 5. התכנית לזכויות פליטים אינה אחראית על תכנים המפורסמים בפורום על-ידי משתמשים אחרים לרבות מידע שגוי, עבירות על כללי האתיקה של לשכת עורכי-הדין, לשון הרע, פגיעה בזכויות יוצרים, הפרת הפרטיות או כל עוולה אחרת. כמו-כן אין התכנית לזכויות פליטים אחראית על נזק שיגרם למחשבי המשתמשים כתוצאה מן השימוש בפורום.
 6. מבלי לפגוע באמור בסעיף 5 לעיל:

(א) חברי הפורום מוזמנים להסב את תשומת לב מנהל/ת האתר לתכנים פוגעניים או תכנים הפוגעים בזכויות.

(ב) התכנית לזכויות פליטים שומרת על הזכות להסיר הודעות שפירסמו משתמשי הפורום שלדעת התכנית הם פוגעניים או עלולים לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים או להוות עילה לתביעה.

 1. המשתמשים בפורום מתבקשים לשמור על תרבות דיון מכובדת ומכבדת כלפי משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
 2. המשתמשים בפורום מתבקשים להקפיד על שמירת זכותם של לקוחותיהם לחיסיון ולהתחשב בכך שהדיונים בפורום נחשפים בפני כלל חברי הפורום.
 3. ככלל, התכנית לזכויות פליטים תעשה מאמץ לוודא כי המידע המוחלף בין משתמשי הפורום יותר לעיניהם של משתמשי הפורום בלבד, וזאת באמצעות הגבלת החברות ואפשרות הצפיה בתכני הפורום למשתמשים רשומים בלבד. עם זאת, אין בידי התכנית להבטיח כי המידע המוחלף בין המשתמשים יוותר חסוי, זאת אם בשל פריצות לפורום מצד צדדים שלישיים, אם בשל תקלה טכנית, או אם בשל כל סיבה אחרת.
 4. המידע בפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לבדיקה עצמאית.
 5. התכנית לזכויות פליטים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי הפורום, וזאת בכפוף להודעה בפורום.
 6. ייעשה מאמץ על-ידי מנהלי הפורום להשיב לפניות בתוך 48 שעות.
 7. התכנית לזכויות פליטים מבקשת מחברי הפורום לעדכן באופן שוטף את הפורום על חידושים וכן להצביע על טעויות שנפלו לדעתם בתכני הפורום.

אני מאשר\ת שקראתי את תקנון השימוש באתר ובפורום