עודכן נוהל הטיפול מבקשי מקלט מדיני בישראל

בתאריך 26.2.2017 פרסמה רשות ההגירה עדכון לנוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל. עיקרי התיקון הם שנים: הוספת הוראות המכתיבות רגישות מגדרית בהליכי מקלט (סעיף 1.1 לנוהל) בהתאם להן יש לערוך ריאיונות עם מבקשי מקלט תוך רגישות לשיקולים מגדריים ויש לנקוט זהירות מיוחדת ביחס לקורבנות של אלימות מגדרית. בין היתר נדרשים הפקידים להודיע מראש...

לקרוא עוד

הלכה חדשה בבריטניה קובעת כי עריקים מצבא אריתריאה ימצאו בסכנה אם ישובו

בית המשפט העליון בבריטניה נתן לאחרונה הלכה חשובה הנוגע למבקשי מקלט אריתראים (MST and Others (national service – risk categories) Eritrea CG [2016] UKUT 443 (IAC). בית המשפט קבע כי אנשים שברחו בטרם סיום שירותם הלאומי באריתריאה או מעט זמן לפני תחילתו נמצאים בסכנה באם ישובו לאריתריאה. כמו כן, בית המשפט קבע באילו מקרים סביר כי מבקשי המקלט יצאו באופן חוקי מאריתריאה....

לקרוא עוד

משרד הפנים הודיע שלא יזמן דרפורים לחולות

ביום 10.10.2016 הודיע משרד הפנים במסגרת שלושה עררים שנדונו במאוחד בבית-הדין לעררים בתל-אביב שהחליט שלא לזמן בעת זו סודנים יוצאי דרפור למתקן חולות. ההנמקה שניתנה להחלטה היא שמרבית חברי הקבוצה הגישו בקשות למקלט מדיני עוד לפני מספר שנים ובקשותיהם לא נענו. בהודעה נמסר שההחלטה לא תחול על מי שנכנסו לישראל לאחר פרסומו של החוק למניעת...

לקרוא עוד

בית המשפט המחוזי בתל-אביב: אזרחי סודן ואריתריאה שמועסקים זכאים לנקודות זיכוי לפי כללי מס ההכנסה

ביום 25.9.2016 פסק כב' השופט מגן אלטוביה בערעורים על שומות ניכויים שקבע פקיד השומה לחברה שהעסיקה מבקשי מקלט מסודן ומאריתריאה. באשר לשאלת החבות בתשלום היטל על העסקת עובדים זרים קבע כב' השופט אלטוביה שמטרת החוק היא להגן על העובד הישראלי על-ידי צמצום הפער בין עלות העסקתו להעסקת עובד זר והגיון זה חל אף על עובדים אלה. כמו-כן נקבע שעובדים...

לקרוא עוד

פורסם מדריך חדש בנושא ייצוג בזימונים לחולות

ארגון היא"ס הישראלי פרסם לאחרונה מדריך חדש בנושא ייצוג בזימונים לחולות. המדריך משלב רקע כללי על הקמת מתקן 'חולות' ובתי הדין לעררים, תיאור פסיקה, סעיפי חוק ונהלים רלבנטיים בנוגע לזימון למתקן 'חולות'. כמו כן, המדריך מפרט את אופן העבודה עם הלקוח ומול משרד הפנים (בשלב השימוע ולאחריו) ובבית הדין לעררים, בדגש על כללי המשפט המנהלי,...

לקרוא עוד

כינוס ועידה ראשונה של עצרת האו"ם בנושא פליטים ומהגרים

ביום 19.9.16 כינסה עצרת האו"ם הכללית ועידה בנושא של פליטים ומהגרים שמטרתה להתמודד עם האתגר הנוכחי של מיליוני מהגרים ופליטים. מדובר בוועידה הראשונה בנושא שתתקיים ברמת הדרג של ראשי ממשלות ונשיאים. בנוסף, ישתתפו גם שרים, מנהיגים ממערכת האו"ם, אוכלוסייה אזרחית, ארגונים בינלאומיים ואקדמאיים. הועידה כונסה כדי לדון בטיוטת מסמך אשר...

לקרוא עוד