עודכן נוהל הטיפול מבקשי מקלט מדיני בישראל

בתאריך 26.2.2017 פרסמה רשות ההגירה עדכון לנוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל. עיקרי התיקון הם שנים: הוספת הוראות המכתיבות רגישות מגדרית בהליכי מקלט (סעיף 1.1 לנוהל) בהתאם להן יש לערוך ריאיונות עם מבקשי מקלט תוך רגישות לשיקולים מגדריים ויש לנקוט זהירות מיוחדת ביחס לקורבנות של אלימות מגדרית. בין היתר נדרשים הפקידים להודיע מראש למרואיין שהוא זכאי לבקש לבקש שהמראיין והמתורגמן יהיו בני מינו (בכפוף למגבלות כח אדם); לערוך את הריאיון בנפרד מבני משפחה; להעניק הזדמנות נאותה לספר על אלימות מגדרית או רדיפה שחווה ולהיזהר מפני גרימת טראומה חוזרת כתוצאה מדרישה לתאר בפירוט את האירועים שחווה. תיקון נוסף נערך בסעיף 5.1 והוא מאפשר דחייה בסדר דין מהיר של בקשות של אזרחי מדינות שלגביהן נקבע בחוות-דעת מקצועית שאין מניעה להחזיר את אזרחיהן אליהן. במקרה זה וככל שהמבקש לא העלה נסיבות ייחודיות פרטניות אשר אינן נכללות במסגרת חוות-הדעת, תידחה הבקשה בסדר דין מהיר על-ידי פקידי יחידת הטיפול במבקשי מקלט. על-פי פרסומים שונים, סעיף זה הוסף לנוהל בכדי להתמודד עם הגשת מספר רב של בקשות למקלט על-ידי אזרחי גיאורגיה. סעיף 5(א) לנוהל תוקן כך שהובהר בו שאם תייר הגיש בקשת מקלט בעת שרישיון הישיבה שלו בתוקף, לא יונפק לו רישיון לפי סעיף 2(א)(5) לנוהל, והאיסור על העסקתו ייאכף.

נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל מעודכן ליום 26.2.2017