הלכה חדשה בבריטניה קובעת כי עריקים מצבא אריתריאה ימצאו בסכנה אם ישובו

בית המשפט העליון בבריטניה נתן לאחרונה הלכה חשובה הנוגע למבקשי מקלט אריתראים (MST and Others (national service – risk categories) Eritrea CG [2016] UKUT 443 (IAC). בית המשפט קבע כי אנשים שברחו בטרם סיום שירותם הלאומי באריתריאה או מעט זמן לפני תחילתו נמצאים בסכנה באם ישובו לאריתריאה. כמו כן, בית המשפט קבע באילו מקרים סביר כי מבקשי המקלט יצאו באופן חוקי מאריתריאה. פסק הדין חוזר על הרבה מקביעותיו של ההלכה הקודמת בנושא זה (הלכת MO) אך, מהווה חידוש שכן הוא יוצא כנגד עמדת המשרד הבריטי. בעקבות פסק הדין חידש המשרד הבריטי את הנחיותיו ויישר קו עם קביעות פסק הדין. לעדכון הנחיות אלה צפויה להיות השפעה גם על קביעותיו של משרד הפנים הישראלי.

קישור לפסק הדין

קישור להנחיות החדשות של המשרד הבריטי