פורסם מדריך חדש בנושא ייצוג בזימונים לחולות

ארגון היא"ס הישראלי פרסם לאחרונה מדריך חדש בנושא ייצוג בזימונים לחולות. המדריך משלב רקע כללי על הקמת מתקן 'חולות' ובתי הדין לעררים, תיאור פסיקה, סעיפי חוק ונהלים רלבנטיים בנוגע לזימון למתקן 'חולות'. כמו כן, המדריך מפרט את אופן העבודה עם הלקוח ומול משרד הפנים (בשלב השימוע ולאחריו) ובבית הדין לעררים, בדגש על כללי המשפט המנהלי, זכויות הלקוח וכן זכויותיכם כמייצגים. עיקר המדריך מוקדש לחריגים לזימון ל'חולות'. המדריך נכתב ע"י קיילה רוטמן-זכר, נמרוד אביגאל ועידן מולדבסקי. ארגון היא"ס ישראל מפעיל מאז שנת 2014 תכנית לסיוע משפטי, במסגרתה עורכי דין וסטודנטים למשפטים עוברים הכשרה, מייצגים מבקשי מקלט פרו-בונו ומקבלים ליווי במהלך הטיפול בתיקים. המדריך נועד לעזור למשתתפי התכנית כמו גם לעורכי דין נוספים העוסקים בפליטים בישראל.

קישור למדריך