כינוס ועידה ראשונה של עצרת האו"ם בנושא פליטים ומהגרים

ביום 19.9.16 כינסה עצרת האו"ם הכללית ועידה בנושא של פליטים ומהגרים שמטרתה להתמודד עם האתגר הנוכחי של מיליוני מהגרים ופליטים. מדובר בוועידה הראשונה בנושא שתתקיים ברמת הדרג של ראשי ממשלות ונשיאים. בנוסף, ישתתפו גם שרים, מנהיגים ממערכת האו"ם, אוכלוסייה אזרחית, ארגונים בינלאומיים ואקדמאיים. הועידה כונסה כדי לדון בטיוטת מסמך אשר אמור להיות מאומץ כ"הצהרת ניו יורק". ההצהרה כוללת שני נספחים האחד בנושא פליטים והשני בנושא מהגרים. המטרה היא להביא לגישה גלובלית ביחס להגירה לרבות מציאת פתרונות בני-קיימא למספר הרב של הפליטים והמהגרים. ההצהרה  אמורה להוות מסגרת להתחייבויות של מדינות בנושא זכויות אדם ונושאים נוספים הקשורים להגירה ופליטים כגון: מימון, מלחמה בגזענות, הצלת חיים בדרך, הבטחת הליך הוגן, מניעת ניצול ומתן דגש מיוחד לצרכים של נשים, ילדים ושל אנשים שזקוקים לעזרה רפואית. בהצהרה נכללת קריאה דחופה למדינות החברות לאפשר לפליטים לעבוד ולילדים ללכת לבית ספר.

קישור לטיוטת "הצהרת ניו יורק"

קישור לאתר האו"ם ובו צילומי וידאו של הוועידה