ביקורת על נוהל הוצאת הוראת שהייה וראיון קליטה בחולות

ביום 7.8.16 עודכן נוהל הוצאת הוראת שהייה וראיון קליטה (שמספרו 10.9.0001) וזאת בעקבות התחייבות רשות האוכלוסין וההגירה בפני בית המשפט העיון בבר"ם 4604/16 גברמדהין נ' רשות האוכלוסין וההגירה. הנוהל אמור לקבוע קריטריונים ברורים להוצאת הוראת שהייה. ביום 1.9.16 פנו עו"ד אסף וייצן ומעין נייזנה אל מנכ"ל רשות הגירה בשם מספר ארגוני זכויות אדם וטענו שהנוהל נקבע בחוסר סמכות. זאת, בשל כך שהוא לא נקבע בהסדר ראשוני מתאים וכן שבניגוד לדעתו של השופט פוגלמן בעניין דסטה, לא נקבעו בו הבחנות בין קבוצות אוכלוסייה שונות. בנוסף, לדידם, הנוהל אינו קובע קריטריונים ברורים ושקופים להוצאתה או קציבתה של הוראת שהייה וקובע את תקופת השהייה המרבית (12 חודשים) ככלל ולא כחריג. המכתב מונה שורה של נסיבות שבהתקיימן סברו הפונים שיש להימנע מהוצאת הוראת שהייה טרם התקבלה תגובת רשות האוכלוסין וההגירה.

קישור לנוהל הוצאת הוראות שהייה וראיון קליטה מיום 7.8.16

קישור לפניית ארגוני זכויות האדם אל מנכ"ל רשות ההגירה מיום 1.9.16