תקנון תנאי השימוש באתר

1. האתר מופעל על-ידי התכנית לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל-אביב, למטרות לימודיות וללא כוונת רווח.

2. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

3. התכנית לזכויות פליטים עושה מאמץ שהמידע באתר יהיה מקצועי, מקיף ומהימן ויהווה אמצעי ללימוד דיני הפליטים בידי כל מי שעוסק בנושא.

4. על-אף שמושקע מאמץ רב באיסוף מידע ופסיקה ובעדכונם השוטף אין התכנית לזכויות פליטים אחראית על טעויות, השמטות או מידע שגוי או לא-מעודכן. כמו-כן אין התכנית אחראית לנזק העלול להיגרם למחשבי המשתמשים עקב השימוש במאגר.

5. לתכנית לזכויות פליטים אין את זכויות היוצרים על החומר הכלול במאגר או שהמאגר מפנה אליהם ואנו מודים לכל מי שהתיר לנו להשתמש בחומר לצרכים לימודיים, בראש וראשונה למאגר 'נבו' ולנציבות האו"ם לפליטים בישראל.